Απάντηση στην επιστολή

Μερικές ημέρες αργότερα, λάβαμε μια απάντηση από το γραφείο της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού. Η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ανέφερε μεταξύ άλλων: “Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η επιστολή σας έχει παραληφθεί και έχει κοινοποιηθεί, τόσο στους ειδικούς συμβούλους Κοινωνικής Πολιτικής του Πρωθυπουργού, όσο και στο Γραφείο του