Αίτημα ακρόασης ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

Η Κοινότητα Ελλήνων Ατμιστών κατέθεσε επίσημο αίτημα ακρόασης ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, σήμερα 25 Ιουλίου 2016. Το αίτημα απευθύνθηκε προς τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους της Βουλής, τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των κομμάτων, και όλα τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Μπορείτε να διαβάσετε online, να κατεβάσετε ή και