Επιστολή συμπαράστασης EVUN (Δίκτυο Ευρωπαϊκών Ατμιστικών Ενώσεων)

Η επιστολή συμπαράστασης (μεταφρασμένη) που μας έστειλε η EVUN
(Δίκτυο Ευρωπαϊκών Ατμιστικών Ενώσεων)
εκφράζοντας τη στήριξή της στον αγώνα που κάνουμε ώστε να μην περάσουν συγκεκριμένα άρθρα του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

Μπορείτε να διαβάσετε online, να κατεβάσετε
ή και να κοινοποιήσετε το PDF ελεύθερα.