Επίσημη κατάθεση υποψηφιοτήτων για τη Διοίκηση του Συλλόγου

Ξεκίνησε σήμερα η επίσημη κατάθεση υποψηφιοτήτων για τη Διοίκηση του συλλόγου. Οι υποψήφιοι (που πρέπει απαραίτητα να είναι μέλη του Συλλόγου) μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση για την υποψηφιότητά τους εδώ. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για το Προεδρείο ή για την Ελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα ανεξαιρέτως τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου έως την Παρασκευή 17

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: Ημερομηνία, Χώρος, Οδηγίες

Οι εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της πρώτης
Ελεγκτικής Επιτρόπης του συλλόγου μας, οριστικοποιήθηκαν και θα διεξαχθούν την:

Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 (από 11:00π.μ. έως 18:00μ.μ.)

Ίδρυση 1ου Πανελλήνιου Συλλόγου Ατμιστών

Φίλες και φίλοι συνατμιστές,
Από τις πρώτες μέρες που το άτμισμα άρχισε να αναπτύσσεται και στην Ελλάδα, υπήρχε το όραμα και η επιθυμία δημιουργίας ενός συλλογικού οργάνου, το οποίο θα μπορούσε να εκπροσωπήσει και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των ατμιστών στην Ελλάδα,