Επίσημη κατάθεση υποψηφιοτήτων για τη Διοίκηση του Συλλόγου

Ξεκίνησε σήμερα η επίσημη κατάθεση υποψηφιοτήτων για τη Διοίκηση του συλλόγου. Οι υποψήφιοι (που πρέπει απαραίτητα να είναι μέλη του Συλλόγου) μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση για την υποψηφιότητά τους εδώ. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για το Προεδρείο ή για την Ελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα ανεξαιρέτως τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου έως την Παρασκευή 17