Τα παρακάτω banners αποτελούν την επίσημη διαφημιστική καμπάνια του συλλόγου.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να βοηθήσετε την Κοινότητα Ελλήνων Ατμιστών, μπορείτε να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας κάποιο από αυτά, στη διάσταση που σας εξυπηρετεί. Αν η διάσταση που επιθυμείτε δεν υπάρχει παρακάτω παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας παρέχουμε αυτό που σας εξυπηρετεί.

(οι διαστάσεις σε pixels είναι αυτές που αναγράφονται με μπλε κείμενο πάνω από το κάθε banner)

234x60

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/td0aq9715/GVC_Banner_Ad_234x60.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/td0aq9715/GVC_Banner_Ad_234x60.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

300x50

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/hceupizmh/GVC_Banner_Ad_300x50.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/hceupizmh/GVC_Banner_Ad_300x50.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

320x50

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/3k517my8p/GVC_Banner_Ad_320x50.jpg
[img]https://i.postimg.cc/bNf17fK9/GVC-Banner-Ad-320×50.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

320x100

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/nssetcxjt/GVC_Banner_Ad_320x100.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/nssetcxjt/GVC_Banner_Ad_320x100.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

468x60

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/wp36xao61/GVC_Banner_Ad_468x60.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/wp36xao61/GVC_Banner_Ad_468x60.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

728x90

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/qdxzgvmxl/GVC_Banner_Ad_728x90.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/qdxzgvmxl/GVC_Banner_Ad_728x90.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

930x180

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/nxw6314ux/GVC_Banner_Ad_930x180.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/nxw6314ux/GVC_Banner_Ad_930x180.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

970x250

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/5kvksgue1/GVC_Banner_Ad_970x250.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/5kvksgue1/GVC_Banner_Ad_970x250.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

970x90

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/4hbggi9qx/GVC_Banner_Ad_970x90.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/4hbggi9qx/GVC_Banner_Ad_970x90.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

980x120

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/5ywws2ehl/GVC_Banner_Ad_980x120.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/5ywws2ehl/GVC_Banner_Ad_980x120.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

125x125

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/a9bknnjkp/GVC_Banner_Ad_125x125.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/a9bknnjkp/GVC_Banner_Ad_125x125.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

200x200

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/mdvfidluh/GVC_Banner_Ad_200x200.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/mdvfidluh/GVC_Banner_Ad_200x200.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

250x250

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/6459fhb6h/GVC_Banner_Ad_250x250.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/6459fhb6h/GVC_Banner_Ad_250x250.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

180x150

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/5c2lga6zd/GVC_Banner_Ad_180x150.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/5c2lga6zd/GVC_Banner_Ad_180x150.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

300x250

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/shd02ac49/GVC_Banner_Ad_300x250.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/shd02ac49/GVC_Banner_Ad_300x250.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

336x280

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/nt1lkucbd/GVC_Banner_Ad_336x280.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/nt1lkucbd/GVC_Banner_Ad_336x280.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

580x400

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/3nyunw3q1/GVC_Banner_Ad_580x400.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/3nyunw3q1/GVC_Banner_Ad_580x400.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

120x240

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/g405vdmft/GVC_Banner_Ad_120x240.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/g405vdmft/GVC_Banner_Ad_120x240.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

204x340

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/fno50fdg9/GVC_Banner_Ad_204x340.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/fno50fdg9/GVC_Banner_Ad_204x340.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

240x400

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/7ct51434p/GVC_Banner_Ad_240x400.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/7ct51434p/GVC_Banner_Ad_240x400.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

250x360

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/e4jk3ys49/GVC_Banner_Ad_250x360.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/e4jk3ys49/GVC_Banner_Ad_250x360.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

300x600

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/xawr758m1/GVC_Banner_Ad_300x600.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/xawr758m1/GVC_Banner_Ad_300x600.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

120x600

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/wt1lraj15/GVC_Banner_Ad_120x600.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/wt1lraj15/GVC_Banner_Ad_120x600.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.

160x600

Direct link:
Link for forums:
More:

https://s26.postimg.cc/b7wj3omah/GVC_Banner_Ad_160x600.jpg
[img]https://s26.postimg.cc/b7wj3omah/GVC_Banner_Ad_160x600.jpg[/img]
Για περισσότερες επιλογές πατήστε πάνω στην εικόνα.