Οι ατμιστές ανά τον κόσμο δημιουργούν φορείς και πλατφόρμες συζήτησης με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την από κοινού αντιμετώπιση των πολέμιων του ατμίσματος.