Ο εφευρέτης H. Gilbert παρουσιάζει την πρώτη συσκευή ατμού για υποκατάσταση του καπνίσματος. Μένει στα αζήτητα από τις καπνοβιομηχανίες λόγω κερδών.