Με καθυστέρηση, μεγάλοι φορείς προσπαθούν μέσω απαγορεύσεων και παραπληροφόρησης να ανακόψουν την ανάπτυξη, αλλά είναι πλέον αργά.