Λαμβάνει χώρα η πρώτη μεγάλη παγκόσμια έκρηξη ζήτησης αλλά και προσφοράς.