Ο φορέας Public Health England, δημοσιεύει την μελέτη του στις 19/08/2015 και αποδεικνύει ότι το άτμισμα είναι κατά τουλάχιστον 95% ασφαλέστερο από το κάπνισμα.