Οι πρώτες ατμιστικές συσκευές περνούν τα όρια της Κίνας.